xử lý hàng hóa xâm phạm quyền tác giả

Quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả (quyền liên quan) là những quyền hợp pháp của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, hoặc đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Quyền nhân thân là quyền không thể chuyển nhượng, không thể mất đi và được bảo vệ vô thời hạn (trừ quyền công bố tác phẩm). Quyền tài sản là quyền có thể chuyển nhượng, có thời hạn bảo vệ và có giá trị kinh tế.

Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là gì?

Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là hành vi vi phạm quyền nhân thân hoặc quyền tài sản của chủ thể quyền mà không được sự đồng ý của người này hoặc không thuộc các trường hợp miễn trách nhiệm theo pháp luật. Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan có thể gây ra thiệt hại cho chủ thể quyền về uy tín, danh tiếng, lợi ích kinh tế và cạnh tranh. xử lý hàng hóa xâm phạm quyền tác giả

Pháp luật sở hữu trí tuệ đã quy định rõ các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và các biện pháp xử lý nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền. Có nhiều biện pháp xử lý xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, để có thể áp dụng biện pháp phù hợp theo quy định pháp luật thì cần xác định giá trị hàng hóa xâm phạm quyền.

Xác định giá trị hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

Xác định giá trị hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là một trong những yếu tố quan trọng để làm căn cứ xử lý vi phạm. Theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, giá trị hàng hóa xâm phạm được tính theo một trong các cách sau:

 1. Giá niêm yết của hàng hóa xâm phạm;
 2. Giá thực bán của hàng hóa xâm phạm;
 3. Giá thành của hàng hóa xâm phạm, nếu chưa được lưu thông;
 4. Giá nhập của hàng hóa xâm phạm.

Giá trị hàng hóa xâm phạm do cơ quan xử lý hành vi xâm phạm xác định tại thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm và dựa trên các căn cứ theo thứ tự ưu tiên nêu trên. xử lý hàng hóa xâm phạm quyền tác giả

Xử lý hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan 

Cơ quan xử lý hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan có thể áp dụng các biện pháp sau:

Một là, đối với hàng hóa sao chép lậu và các nguyên liệu, vật liệu, phương tiện chủ yếu dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa đó:

 1. Phân phối hoặc sử dụng không mục đích thương mại;
 2. Tiêu hủy;
 3. Loại bỏ yếu tố xâm phạm và áp dụng biện pháp khác tùy trường hợp.

Hai là, Đối với hàng hóa xâm phạm không phải sao chép lậu và các nguyên liệu, vật liệu, phương tiện không chủ yếu dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa đó: Buộc loại bỏ yếu tố xâm phạm và áp dụng biện pháp khác tùy trường hợp.

Ba là, Đối với nguyên liệu, vật liệu, phương tiện chỉ có chức năng hoặc chỉ được sử dụng để tạo ra, khai thác thương mại hàng hóa sao chép lậu, hàng hóa xâm phạm: Coi như nguyên liệu, vật liệu, phương tiện chủ yếu dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa đó và áp dụng biện pháp tương ứng.

Ngoài ra, tùy trường hợp cụ thể, cơ quan xử lý xâm phạm có thể áp dụng biện pháp buộc triệu hồi hàng hóa xâm phạm đã được đưa vào kênh phân phối để xử lý theo quy định. Cơ quan xử lý xâm phạm có thể xem xét đề nghị của các bên liên quan khi ra quyết định.

xử lý hàng hóa xâm phạm quyền tác giả

Kết luận

Quyền tác giả, quyền liên quan là những quyền hợp pháp được pháp luật sở hữu trí tuệ bảo vệ cho các nhà sáng tạo và sở hữu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là hành vi vi phạm quyền nhân thân hoặc quyền tài sản của chủ thể quyền mà không được sự đồng ý của người này hoặc không thuộc các trường hợp miễn trách nhiệm theo pháp luật.

Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan có thể gây ra thiệt hại cho chủ thể quyền về uy tín, danh tiếng, lợi ích kinh tế và cạnh tranh. Xác định giá trị hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là một trong những yếu tố quan trọng để làm căn cứ xử lý vi phạm. Các biện pháp xử lý hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ và tùy trường hợp cụ thể.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về quyền tác giả, quyền liên quan, bạn có thể liên hệ với MONDAY VIETNAM – hotline: 086 200 7080 hoặc email: C@mondayvietnam.com để được tư vấn và hỗ trợ. 

Rate this post

MONDAY VIETNAM

 • E-mail: c@mondayvietnam.com
 • Điện thoại: 086 200 7080 – Hotline: 0938 672737
 • Trụ sở: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tây Nguyên: 124 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak.
 • Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa.
 • Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.