Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất 2024

Đăng ký bản quyền tác giả là một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo. Bằng cách đăng ký bản quyền tác giả, chủ sở hữu, tác giả sẽ có thể chứng minh được mình là người tạo ra tác phẩm, có quyền sử dụng, khai thác và chuyển nhượng tác phẩm theo ý muốn. Đồng thời, bạn cũng có thể ngăn chặn những hành vi sao chép, sử dụng trái phép hoặc xâm phạm quyền tác giả của mình.

Để đăng ký bản quyền tác giả, bạn cần chuẩn bị một hồ sơ gồm nhiều giấy tờ khác nhau. Trong đó, mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả là một giấy tờ quan trọng và bắt buộc phải có. Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả được sử dụng để gửi tới Cục Bản quyền tác giả để khai đăng ký bản quyền tác giả, làm cơ sở chứng minh chủ thể nào tạo ra tác phẩm trước khi có tranh chấp xảy ra, nhằm bảo vệ tối đa quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu tác phẩm.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất 2024, cũng như hướng dẫn bạn cách điền và nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả một cách đơn giản và nhanh chóng.

09 mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất 2024

Trước đây, mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả đang áp dụng là mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, theo Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL, mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả sẽ được thay đổi từ ngày 15 tháng 7 năm 2023.

Theo đó, thay vì chỉ có 01 mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả và 01 mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan như quy định cũ, Thông tư mới cũng đã ban hành 08 mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả tương ứng với 12 loại hình tác phẩm được bảo hộ theo Điều 6 Nghị định 17/2023/NĐ-CP và 01 mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan mới. Cụ thể:

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất 2024

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất 2024

Mẫu số 01: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm văn học; khoa học; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; sưu tập dữ liệu; tác phẩm báo chí; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

Mẫu số 02: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Mẫu số 03: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính;

Mẫu số 04: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc;

Mẫu số 05: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh;

Mẫu số 06: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu;

Mẫu số 07: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với sách giáo khoa, giáo trình;

Mẫu số 08: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc, bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

Mẫu số 09: Tờ khai đăng ký quyền liên quan.

Bạn có thể tải về các mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất 2024 tại đây.

Hướng dẫn điền mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất 2024

Để điền tờ khai đăng ký quyền tác giả, bạn cần lưu ý các điểm sau:

 1. Bạn cần chọn mẫu tờ khai phù hợp với loại hình tác phẩm của bạn. Nếu tác phẩm của bạn thuộc nhiều loại hình, bạn cần điền nhiều tờ khai tương ứng.
 2. Bạn cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin về người nộp tờ khai, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tác phẩm đăng ký, tóm tắt nội dung tác phẩm, thời gian, địa điểm, hình thức công bố tác phẩm. Bạn cũng cần cam đoan rằng tác phẩm do bạn tự sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.
 3. Bạn cần ký tên và ghi rõ họ tên, ngày tháng năm ký tên ở cuối tờ khai. Nếu bạn là người được ủy quyền, bạn cần ghi rõ tên người ủy quyền và kèm theo giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.
 4. Bạn cần in ra 02 bản tờ khai, mỗi bản có chữ ký của bạn. Bạn cần nộp 01 bản tờ khai cùng với các giấy tờ khác theo quy định tại Cục Bản quyền tác giả hoặc các cơ quan đại diện của Cục tại các địa phương. Bạn cần giữ lại 01 bản tờ khai để làm bằng chứng khi cần thiết.

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả theo mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất 2024

Để nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, bạn có thể chọn một trong hai cách sau:

 1. Nộp trực tiếp tại Cục Bản quyền tác giả hoặc các cơ quan đại diện của Cục tại các địa phương. Bạn cần mang theo hồ sơ gốc và bản sao công chứng (nếu có) để kiểm tra và xác nhận. Bạn cũng cần đóng phí đăng ký quyền tác giả theo quy định hiện hành.
 2. Nộp qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh. Bạn cần gửi hồ sơ gốc và bản sao công chứng (nếu có) kèm theo biên lai chuyển khoản phí đăng ký quyền tác giả theo tài khoản của Cục Bản quyền tác giả. Bạn cần ghi rõ địa chỉ, số điện thoại và email để Cục liên hệ khi cần thiết.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký quyền tác giả, Cục Bản quyền tác giả sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho bạn trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ của bạn có sai sót hoặc thiếu sót, Cục sẽ thông báo cho bạn biết và yêu cầu bạn bổ sung hoặc sửa chữa trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất 2024

Lợi ích của việc đăng ký quyền tác giả Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất 2024

Việc đăng ký quyền tác giả có nhiều lợi ích cho người sáng tạo, chủ sở hữu quyền tác giả và cộng đồng. Đây là một số lợi ích chính:

 1. Bạn sẽ có được một giấy tờ chính thức và có giá trị pháp lý để chứng minh quyền tác giả của mình trước pháp luật và xã hội. Bạn sẽ dễ dàng bảo vệ quyền lợi của mình khi có tranh chấp hoặc xâm phạm quyền tác giả xảy ra.
 2. Bạn sẽ có thể khai thác tác phẩm của mình một cách hợp pháp và hiệu quả. Bạn sẽ có thể sử dụng, sao chép, phát hành, trình chiếu, biểu diễn, phát sóng, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế hoặc sử dụng tác phẩm theo bất kỳ hình thức nào khác mà bạn mong muốn. Bạn cũng sẽ có thể thu được các khoản tiền bản quyền từ việc khai thác tác phẩm của mình.
 3. Bạn sẽ góp phần vào việc phát triển nền văn hóa, khoa học và nghệ thuật của đất nước. Bạn sẽ tạo ra những tác phẩm có giá trị sáng tạo, đóng góp vào kho tàng văn hóa quốc gia và thế giới. Bạn cũng sẽ khuyến khích và tôn vinh những người sáng tạo khác.

Kết luận mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất 2024

Đăng ký bản quyền tác giả là một việc làm quan trọng và cần thiết cho mọi người sáng tạo. Bằng cách đăng ký bản quyền tác giả, bạn sẽ bảo vệ được quyền lợi của mình, khai thác được tác phẩm của mình và góp phần vào sự phát triển của đất nước. Để đăng ký bản quyền tác giả, bạn cần chuẩn bị một hồ sơ gồm nhiều giấy tờ khác nhau, trong đó có mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả.

Bạn cần chọn mẫu tờ khai phù hợp với loại hình tác phẩm của bạn, điền đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết, ký tên và nộp hồ sơ theo một trong hai cách: nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện. Sau khi nộp hồ sơ, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trong thời gian ngắn nhất.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 086 200 7080, email C@mondayvietnam.com hoặc website mondayvietnam.com. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng phục vụ bạn với chất lượng tốt nhất.

Rate this post

MONDAY VIETNAM

 • E-mail: c@mondayvietnam.com
 • Điện thoại: 086 200 7080 – Hotline: 0938 672737
 • Trụ sở: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tây Nguyên: 124 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak.
 • Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa.
 • Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.