Chuyển quyền sử dụng bản quyền là gì?

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả là việc chủ sở hữu quyền tác giả cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền: Đặt tên cho tác phẩm; Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;  Làm tác phẩm phái sinh;  Biểu diễn tác phẩm trước công chúng; Sao chép tác phẩm; Phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng; Phát sóng, truyền đạt tác phẩm đến công chúng; Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng bản quyền

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng bản quyền phải được lập thành văn bản và chứa các nội dung sau: 

 1. Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
 2. Căn cứ chuyển quyền;
 3. Phạm vi chuyển giao quyền;
 4. Giá, phương thức thanh toán;
 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
 7. Các thỏa thuận khác (nếu có).

Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự.


Những điều lưu ý khi chuyển quyền sử dụng bản quyền

Tác giả không được chuyển quyền sử dụng quyền nhân thân là: Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc; không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Trong trường hợp tác phẩm có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả có thể chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả.

Dịch vụ tư vấn chuyển quyền sử dụng bản quyền tại Monday VietNam

Quy trình 4 bước để chuyển quyền sử dụng bản quyền tại Monday VietNam

5 vượt trội về dịch vụ chuyển quyền sử dụng bản quyền tại Monday VietNam

MONDAY VIETNAM

 • E-mail: c@mondayvietnam.com
 • Điện thoại: 086 200 7080 – Hotline: 0938 672737
 • Trụ sở: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tây Nguyên: 124 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak.
 • Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa.
 • Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.